Tác giả: Black An.Jell

Chuyện Tình Cấp 2 – Tao Và Mày

Chuyện Tình Cấp 2 – Tao Và Mày

Giới thiệu truyện: .. Lão nương chỉ là hơi bựa một chút thôi, chỉ một chút thôi! Ừm… ngoài ra còn hơi cá tính (đàn ông), hơi quái dị, hơi… mà thôi! Tên kia thì giỏi, đẹp troai, thế nhưng lại.. hơi dê, thôi như cái được cái mất vậy.  Cứ đọc đi, đọc đi […]