Tác giả: Búp Bê Khủng Long

Vị Hôn Phu Khát Máu

Vị Hôn Phu Khát Máu

Truyện Vị Hôn Phu Khát Máu mang nội dung phong cách hiện đại nói về sự hòa nhập giữa hai thế giới khát nhau của loài người và loài vampire với sức mạnh và sự kiêu hãnh. Nhưng may thay, đó không phải là tất cả, trái tim và tình yêu của con người là […]