Tác giả: Cảnh Hoặc

Quỷ Hạng

Quỷ Hạng

Giới thiệu truyện: Đại Tỉnh Hồ Đồng là một cái giếng được liệt kê vào các di sản văn hóa cần bảo vệ. Tương truyền nơi đó lúc trước là một phủ bối lạc (1) đời nhà Thanh nhưng không biết tại sao chỉ sau một đêm bị san bằng tất cả. Hết thảy đều bắt […]