Tác giả: Cao Bá Quát

Uống rượu tiêu sầu bài 2

Uống rượu tiêu sầu bài 2

Thế sự thăng trầm quân mạc vấn, Yên ba thâm xứ hữu ngư châu. Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu, Ðem mộng sự đọ với chân thân thì cũng hệt. Duy giang thượng chi thanh phong, Dữ sơn gian chi minh nguyệt. Kho trời chung, mà vô tận của mình riêng. Cuộc vuông tròn […]

Uống rượu tiêu sầu bài 1

Uống rượu tiêu sầu bài 1

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, Cảnh phù du trông thấy đã nực cười. Thôi công đâu chuốc lấy sự đời, Tiêu khiển một vài chung lếu láo. Ðoạn tống nhất sinh duy hữu tửu, Trầm tư bách kế bất như nhàn. Dưới thiều quang thấp thoáng bóng Nam san, Ngoảnh mặt lại cửu […]

Trải khắp đường đời

Trải khắp đường đời

Độc tại dị hương vi dị khách, Chốn thị thành kinh lịch đã bao thu. Sá khen chi những tiếng giang hồ, Trong bốn bể đều ngô nho phận sự. Yếu vi thiên hạ kỳ nam tử, Tu lịch nhân gian vạn lý trình. Nợ quan hà toan ngoảnh mặt làm thinh, Còn giận nỗi […]

Thế sự nổi chìm

Thế sự nổi chìm

Thế sự phù trầm hưu thuyết trước, Ai công đâu mua chuốc sự đời chi. Duy cầm, duy kỳ, duy tửu, duy thi, Thú vui phong hoa tuyết nguyệt. Đường xuất xử có buổi cùng, buổi đạt, Cuộc hành tàng nào ai có ai không. Chữ công danh đã tạc với non sông, Cơ vinh […]

Thất tịch

Thất tịch

Chẳng biệt ly ai dễ biết chữ tình, Hỏi Ô Thước doành Ngân khơi mấy dặm? Ngao ngán nhẽ rẽ bảng vàng phai nét gấm, Ngậm ngùi thay chênh bóng quế chếch giương thu. Nhãn xuyên trường đoạn vị Khiên Ngưu, Mười hai tháng mới đêm nay là thất tịch. Cung nguyệt gác đầu non […]

Tài tử đa cùng phú

Tài tử đa cùng phú

Có một người: Khổ dạng trâm anh; Nết na chương phủ. Hoi miệng sữa tuổi còn giọt máu, nét hào hoa chừng náTân, Dương! Chòm tóc xanh vừa chấm ngang vai, lời khí khái hẹn hò Y, Phó. Nghiêng gợn sóng vẽ vời điển tịch, nét nhạn điểm lăn tăn! Bút vén mây dìu dặt […]

Thanh nhàn là lãi

Thanh nhàn là lãi

Xử thế nhược đại mộng, Hồ vi lao kỳ sinh. Kiếp phù sinh vinh nhục, nhục vinh, Liếc mắt đám mây trôi mấy chốc. Con tạo vật bắt đeo râu tóc, Nợ tang bồng phải giả mới là giai. Mảnh áo xiêm buộc lấy cái hình hài, Ngoài nghìn dặm chửa chồn chân ngựa ký. […]

Tặng bạn lấy vợ lẽ

Tặng bạn lấy vợ lẽ

Trước đã mắc lo cùng cái vịt, Sau càng thêm thẹn mấy con công. Sự đâu có sự lạ lùng: Ô tướng quân cùng mao động chủ. Sách có chữ “âm dương đào chú“, Thay hoá công mà đúc lấy nhân tài. Càng già càng dẻo càng dai. Nguyễn Văn Khái, bạn tác giả, lấy […]

Tài hoa là nợ

Tài hoa là nợ

Thương những kẻ giai nhân tài tử, Trót đa mang vì một chữ tình. Nghĩ nguồn cơn thẹn với trời xanh, Tưởng nông nỗi giận cùng trăng bạc. Tương tiếu nhất thanh song lệ lạc, Khả liên bán điểm thấp châu huyền. Trách vì phận lại giận vì duyên, Duyên phận những vì tình nên […]

Phận hồng nhan có mong manh

Phận hồng nhan có mong manh

Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh, Buồn cho ai mà lại tiếc cho ai. Duyên chông chênh nguyệt mỉa mai cười, Ngao ngán nhẽ đào tiên lăn cõi tục. Đã gác gương loan treo giá ngọc, Nỡ hoài chim cú đậu cành mai. Duyên còn dài, xuân hãy còn dài, Thử đủng đỉnh xem […]

Núi cao trăng sáng

Núi cao trăng sáng

Đã chơi trăng nên phải biết tình trăng. Sơn chi thọ đối nguyệt chi hằng, Sơn có nguyệt càng thêm cảnh sắc. Nguyệt quải hàn sơn thi bán bức, Sơn hàm minh nguyệt tửu thiên tôn. Trăng chưa già, núi hãy còn non, Núi chửa khuyết trăng vẫn tròn với núi. Rượu một bầu, thơ […]

Nhân sinh thấm thoát

Nhân sinh thấm thoát

Nhân sinh thiên địa nhất nghịch lữ, Có bao lăm ba vạn sáu nghìn ngày. Như chiêm bao, như bóng sổ, như gang tay, Sực nhớ chữ “cổ nhân bỉnh chúc“. Cao sơn lưu thuỷ, thi thiên trục, Minh nguyệt thanh phong, tửu nhất thuyền. Dang tay người tài tử khách thuyền quyên, Chén rượu […]

Nghĩ tiếc cho ai

Nghĩ tiếc cho ai

Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Giá đã nên nhất tiếu khuynh thành. Thương cho tài mà lại tiếc cho tình, Chen chúc kiếp phù sinh chi mãi tá! Ngã diệc tri phi ninh tác ngã, Nhân vô bất thị thả khan nhân. Trường thị phi trót đã chen chân, Thôi […]

Mùi thơ thi xã

Mùi thơ thi xã

Ngán cho cái mũi vô duyên, Câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ An. Tương truyền trong thời gian làm một chức quan nhỏ ở Bộ lễ, tác giả được xem thơ của một thi xã do nhiều thi sĩ chủ trương: Tùng Thiện Vương, Hà Tôn Quyền,… Đõ thơ của thi xã, ông lắc […]

Mấy khi gặp gỡ

Mấy khi gặp gỡ

Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu, Khách giang hồ thường hợp thiểu ly đa. Nay bắc nam xum họp một nhà, Gồm đủ cả thắng cảnh, lương thời, thưởng tâm, lạc sự. Hào trúc ai ty dư tuý hĩ, Thê phong lãnh nguyệt dạ hà như? Thú nguyệt hoa là nợ với cầm thư, […]

May rủi

May rủi

Một rủi một may là máy tạo, Dù khôn dù dại cũng bia trần. Việc đã rồi nghĩ lắm lại thêm đần, Liếc gươm trí cắt giặc phiền từ đó. Nằm khểnh ngâm thơ cho vợ ngủ, Ngồi rù uống rượu với con chơi. Mô phạm dăm ba đứa mũi chưa chùi, Tiêu khiển mấy […]