Tác giả: Cao Bá Quát

Hơn nhau một chữ thì

Hơn nhau một chữ thì

Chẳng lưu lạc dễ trải mùi trần thế, Còn trần ai khôn tỏ mặt công hầu. Ngất ngưởng thay con Tạo khéo cơ cầu, Muốn đại nhiệm hãy dìm cho lúng túng. Thân hệ bang gia chung hữu dụng, Thiên sinh hào kiệt bất ưng hưu. Hãy bền lòng, chớ chút oán vưu, Thời chí […]

Giai nhân bài 2

Giai nhân bài 2

Tài tử với giai nhân là nợ sẵn, Giải cấu nan chữ ẫy nghĩa là sao? Trải xưa nay chừng đã xiết bao, Kìa tan hợp, nọ khứ lưu, đâu dám chắc. Giai nhân khứ khứ hành hành sắc, Tài tử triêu triêu mộ mộ tình. Ủa kìa ai: như mây tuôn như nước chảy, […]

Giai nhân bài 1

Giai nhân bài 1

Giai nhân nan tái đắc Trót yêu hoa nên gian díu với tình. Mái tây hiên nguyệt gác chênh chênh, Rầu rĩ bấy xuân về, oanh nhớ. Phong lưu tài tử đa xuân tứ, Trường đoạn Tiêu nương nhất chỉ thư. Nước sông Tương một dải nông sờ, Cho kẻ đấy, người đây mong mỏi! […]

Đến làng Đông Du, đêm ngủ dỗ

Đến làng Đông Du, đêm ngủ dỗ

Đầu sông đứng ngóng quê hương Quê hương đâu phải dặm trường xa xôi, Cớ sao mãi chẳng tới nơi, Vừa đi vừa đứng bồi hồi làm sao? Thiếu người cáng võng, phải đâu Cũng không chờ đợi bạn bầu những ai. Từ khi vướng lấy luỵ đời Nửa bầu máu nóng nhường vơi vơi […]

Đắp voi

Đắp voi

Khen ai khéo khéo đắp đôi voi, Đủ cả đầu đuôi đủ cả vòi. Chỉ có cái kia… sao chẳng thấy? Hay là thầy lý bớt đi rồi? Cao Bá Quát thời tuổi trẻ rất thích làm người ta buồn cười (Thiếu niên dư tối giải nhân di). Làng ông bỏ tiền quyên góp giao […]

Câu đối dán nơi nhà dạy học

Câu đối dán nơi nhà dạy học

I Mô phạm dăm ba thằng mặt trắng Đỉnh chung chiếc rưỡi cái lương vàng II Nhà trống ba gian, một thầy, một cô, một chó cái Học trò dăm đứa, nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi Phủ lỵ Quốc Oai, Sơn Tây, nơi cuối cùng của vua quan nhà Nguyễn đã thải ông […]

Bà Nguyễn Thị Kim

Bà Nguyễn Thị Kim

Triều Lê quý có nàng tiết liệt, Hai mươi năm những hận thù Tây. Đem tàn dung nương chốn am mây, Đạo thần tử tình trong phu phụ. Vạn cổ di luân chiêu vũ trụ, Nhất xoang trung nghĩa đáp quân vương. Nặng hai vai một gánh cương thường, Chén tân khổ nhắp ngon mùi […]

Quan ngơi

Quan ngơi

Một buổi hầu rồi một buổi ngơi, Đâu còn nhớ chữ “viễn phương lai“. Mới sang chừng ấy ngơi chừng ấy, Sang nữa thì ngơi biết mấy đời. Cao Bá Quát hồi dạy học, từ xa đến thăm bạn cũ hiện đang làm chức tri huyện. Viên huyện này tính đã bắt đầu hợm hĩnh, […]

Ra ải

Ra ải

Xuất tái Kiến Chương không nguyệt chiếu Thiên San, Cổ giốc vô thanh Hán mã gian. Diễm quốc túng sinh Hồ địa thảo, Tuyệt thăng sinh nhập Ngọc Môn quan. Dịch nghĩa Trăng suông ở cung Kiến Chương soi dãy Thiên San Ngựa nhà Hán rỗi vì không có tiếng trống cùng tiếng tù và […]

Đêm xuân đọc sách

Đêm xuân đọc sách

Kim nhân bất kiến cổ thời xuân, Trù trướng kim xuân đối cổ nhân. Thế sự kỷ hà kim bất cổ ? Nhãn tiền mạc nhận huyễn vi chân. Kỷ đa danh lợi chung triêu vũ, Vô số anh hùng nhất tụ trần. Tự tiếu tục câu phao vị đắc, Nhĩ lai huề quyển thái […]

Vô đề

Vô đề

Thất mã tê phong huếch hoác lai, Oanh doanh xa mã cộng trì hồi. Viên trung hảo điểu liêu tiêu ngữ, Dã ngoại kỳ hoa lác đác khai. Bạch nhật sạ văn lôi hống động, Thanh thiên hốt kiến vũ lài nhài. Khù khờ thi cú đa nhân thức, Khệnh khạng tương lai vấn tú […]

Hòn Vọng Phu

Hòn Vọng Phu

Độc lập sơn đầu đệ nhất phong, Chu điêu phấn tạ vị thuỳ dung ? Âm thư cửu đoạn nhân hà xứ ? Thiên hải vô nhai lộ kỷ trùng ? Huyết lệ yên hoà, minh nguyệt thấp, Hương hoàn vân tích lục đài phong. Thiên hoang địa lão tình do tạc, Dạ dạ xao […]

Vịnh núi con mèo ở Thanh Hoá

Vịnh núi con mèo ở Thanh Hoá

Hổ cứ giang biên tráng địa duy, Càn thai khôn dựng kỷ đa thì ? Lăng tằng thạch cốt lăng sương sấu, Ẩn ước đài mao liễm lộ phì. Phong động nộ hào kình án thiếp, Nguyệt minh cố ảnh điểu kinh phi. Võng Xuyên nhược hữu truyền thần thủ, Miêu nhập đan thanh diệc […]

Vịnh núi Tản Viên

Vịnh núi Tản Viên

Danh sơn sơn thượng cổ kim truyền, Tứ vọng đoàn đoàn nhược tản viên. Vân mại trùng tiêu tinh khả trích, Địa dao vạn nhận thủy vô truyền. Yên hà truyền tỏa vô trần cảnh, Tuyền thạch nhàn thê bất lão tiên. Đường Ý đảm hàn, Cao thúc thủ. Nguy nhiên nam cực trấn Nam […]

Vịnh Hưng Đạo Vương

Vịnh Hưng Đạo Vương

Vịnh Hưng Đạo Vương Phổ xuất tiên nguyên cái thế hào, Phấn thân tuẫn quốc bất từ lao. Xanh phù nhật cốc khâm hoài nhuệ, Tấn tảo biên trần thủ đoạn cao. Công mãn Nam thiên thuỳ trúc bạch, Uy dư Đông hải thiếp ba đào. Phần Dương khánh diễn hồn dư sự, Trường sử […]

Vịnh đầu Hạng Vũ

Vịnh đầu Hạng Vũ

Cai Hạ tài thu sất trá thanh, Hữu đầu như thử sử nhân kinh. Đường đường bát xích thân hà tại, Lẫm lẫm trùng đồng mạo nhược sinh. Bách chiến đắc lai nguyên bất dị, Thiên kim cấu khứ cánh hà khinh. Anh hùng đáo để trường oanh liệt, Nhất thị do năng hạ lỗ […]