Tác giả: Cao Bá Quát

Tội đã định

Tội đã định

Tội định thân hà dụng ? Tài sơ ngộ độc kỳ. Đào chân tri hữu tại, Chủy sở hạnh sơ tỳ. Giảo thỏ năng tam quật, Tiêu liêu khởi nhất chi ? Sở thân kinh vấn tấn, Ngâm tọa thử chi di.

Khúc hát trăng thu trên sông Trà

Khúc hát trăng thu trên sông Trà

Trà giang nguyệt, kim dạ vị thuỳ thanh ? Quan san vạn lý hạo nhất sắc Hà xứ bất hệ ly nhân tình ? Cử bôi thí yêu nguyệt Nguyệt nhập bôi trung hành Hàm bôi dục yết cánh phi khứ Chỉ hữu nhân ảnh tương tung hoành Đình bôi thả phục trí Hựu kiến […]

Tiếp thư vợ gửi áo rét, bút và vài thứ

Tiếp thư vợ gửi áo rét, bút và vài thứ

Nhất giam đăng hạ vạn hàng đề, Thử dạ tàn hồn nhiễu tú khuê. Trường hận thuỳ giao luân cảm tự ? Độc miên nhân tự vọng kim kê. Hàn y ổn thiếp phong tân tứ, Tố quản tiêm minh tẩy cựu đề. Lai thất tha thời hảo qui khứ, Nhập môn tri hữu nhẫm […]

Đêm thu ngồi một mình tức sự

Đêm thu ngồi một mình tức sự

Minh nguyệt nhập tiền hiên, Cô ả khuy thanh tôn. U nhân ái dạ toạ, Tương đối diệc vong ngôn, Khởi lập miện không vũ, Nhân chi thiệp nhàn viên. Tức tức hậu trùng ngữ, Thu thu giang điểu huyên. Minh cư đạm độc thích, U thưởng diệu tự luân. Bạc chước sấn lương dạ, […]

Cảnh chiều thôn quê

Cảnh chiều thôn quê

Li ngoại nhân yên, trúc ngoại âm, Thung ca thanh yết, trạo ca thâm. Truy du khách chí phân thư khán, Tức sự thi thành bão tất ngâm. Hương thủy mộ trào sinh thiển lại, Trản sơn hồi chiếu đạm không lâm. Huân phong đa dữ nhàn phương tiện, Xuy khởi cô liêm nhất bán […]

Đêm mười bảy dưới ánh trăng viết nhanh gửi bạn

Đêm mười bảy dưới ánh trăng viết nhanh gửi bạn

Thiên cao chúng tinh hy, Minh nguyệt tĩnh như thuỷ. Tức tức hậu trùng minh, Sắt sắt kim phong khỉ (khởi). Đường thượng hữu giai nhân, Ỷ lan sầu bất ngữ. Khởi thị dạ hà kỳ. Bộ bộ hành phục chỉ. Bất ưu trường dạ hàn, Đãn tích nguyệt tương mỹ. Thiếp niên nhị bát […]

Đêm rằm gió lớn

Đêm rằm gió lớn

Nhất dạ trường phong hám hải đài, Thuận An môn ngoại lãng như lôi. Thiên thu thượng tác Chu lang khí, Yếu đả Hồng di cự hạm hồi.   Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004

Thanh Trì, thuyền xuôi nam

Thanh Trì, thuyền xuôi nam

Thanh Đàm thôi biệt duệ Nhị Thủy tiễn hành khâm Sa khoát hoàng vân mộ Thiên đê bạch nhật trầm Khách chu hàn phiếm phiếm Giang sắc vãn âm âm Bất kiến ba đào tráng An tri vạn lý tâm.   Dịch nghĩa Vừa giục giã chia tay ở Thanh Ðàm Mà giờ đây nước […]

Ngày thanh minh cảm tác hoạ thơ Trần Ngộ Hiên

Ngày thanh minh cảm tác hoạ thơ Trần Ngộ Hiên

Du du nhân sự kỷ oa long, Tiết tự kinh tâm thử dạ đồng. Ba tĩnh hàn ngư không hấp ảnh, Nguyệt minh cao điểu thượng nghi cung. Giang hà thế trục doanh hư thuỷ, Kim tích sầu liên thượng hạ phong. Hàm thạch chỉ lao tinh vệ hận, Di sơn trường tiếu lão Ngu […]

Trồng mai

Trồng mai

Thí tương mai tử trịch sơn gian, Nhất ác thanh tư ký bích loan. Ký thử lai thì xuân sắc hảo, Dữ nhân cộng tác hoạ đồ khan.

Chải đầu

Chải đầu

Nhất sinh cô phụ ngũ xa thư, Duyệt tận phong ai phát dũ sơ! Tâm phát cự tranh trường đoản sự, Đáo phân như xứ tổng phân như! Dịch nghĩa Một đời đã phụ cả năm xe sách Trải mãi gió bụi mái tóc càng thưa thêm Tâm sự và tóc có cần chi phải […]

Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật nhập hành vị dĩ, Khách tử lệ giao lạc. Quân bất học tiên gia mỹ thuỵ ông, Đăng sơn thiệp thuỷ oán hà cùng. Cổ lai danh lợi nhân, Bôn tẩu lộ đồ trung. Phong tiền tửu điếm hữu mỹ tửu, Tỉnh giả thường […]

Quan phát chẩn

Quan phát chẩn

Tẩn khan môn ngoại động thanh ho, An Thượng hòa nhân cánh họa đồ ? Văn đạo cật triêu tương chẩn thí, Khả liên dị cảnh diệc huề phù! Quân ân vị nhẫn di cùng hộ, Thanh thuế thùy năng niệm nhất phu? Túc tích thốn tâm không tự thác, Đê thùy bất ngữ ỷ […]

Qua chùa Thiên Quang cảm thương cung điện cũ triều Lê

Qua chùa Thiên Quang cảm thương cung điện cũ triều Lê

Cơ nhân ngẫu nhĩ kinh Chu đạo, Ly thử ngâm tàn cảm cố cung. Liễn lộ tình kỳ không thử địa, Giao đàn thảo thụ tự thu phong. Bách niên vãng sự bi tà chiếu, Nhất điểm tâm đối vãn chung. Do hạnh tương phùng hữu tương thức, Đào thiền nhân thị lão táo ông.

Qua tỉnh Quảng Trị

Qua tỉnh Quảng Trị

Lưỡng quan nam quá nhập nam trung, Nhập đáo Minh Lương tự bất đồng. Sơn hải chỉ nghi Tề cận lợi, Lũ thường hoàn tưởng Nguỵ dư phong. Cô thành toạ trấn thiên lâm thế, Sa chử binh liên nhất thuỷ không. Truyền đạo lục long cận tuần hạnh, Mỹ Xuyên cung ngoại hựu tân […]

Qua núi Dục Thuý

Qua núi Dục Thuý

Thiên địa hữu tư sơn, Vạn cổ hữu tư tự. Phong cảnh dĩ kỳ tuyệt, Nhi ngã diệc lai thử. Ngã dục đăng cao sầm, Hạo ca ký vân thuỷ. Hữu ước nãi vi tư, Phàm sự đại đô nhĩ. Dịch nghĩa Trời đất có núi này Muôn thuở có chùa này Phong cảnh thật […]