Tác giả: Chung Ju Yung

Đời có số phận nhưng không có thất bại

Đời có số phận nhưng không có thất bại

“Tôi đã nói với các nhân viên của mình rằng “Tôi cảm ơn các anh chị đã đi làm sớm nhưng nếu các anh chị về nhà muộn thì tôi không hài lòng. Có phải vì trong thời gian làm việc các anh chị không tập trung, không nỗ lực và không làm nhiệt tình […]