Tác giả: Công Tử Tầm Hoan

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng

Giới thiệu truyện: Truyện kể về tình yêu giữa  Cao Thừa Tử xuất thân là trung úy của bộ đội đặc chủng với anh nuôi chuyên phụ trách trong nhà bếp của quân đội  Kỳ Tiểu Nguyên đã xuất ngũ… Do Kỳ Tiểu Nguyên yêu đơn phương  Cao Thừa Tử trong vòng ba năm, trước khi xuất ngủ […]