Tác giả: Cúc Tử

Anh Em (Thủ Túc)

Anh Em (Thủ Túc)

Giới thiệu truyện: Vì nguyên nhân gì mà một thiếu nữ có thể học cách bình thản đến lạnh lùng đối mặt với mọi việc …Sau đó lại sống dậy lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ? Phải trải qua những gian khổ và thử thách khó khăn ra sao mới biên một thiếu niên vốn […]