Tác giả: Cung Thái Vân

Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Giới thiệu truyện: Trên con đường núi gập ghềnh cách cổ bảo này không xa, tiếng vó câu lộp cộp vang lên, cát bụi tung bay, một con ngựa gầy đang phóng đi, trên lưng ngựa là một lão nhân lưng gù mặt đầy gió bụi. Lão nhân lưng gù này tuổi trạc ngũ tuần, diện […]