Tác giả: Dạ Du

Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Giới thiệu truyện: Lê Diệu Nam chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ xuyên không. Là một chàng trai, đến năm mơ hắn cũng không ngờ đến chuyện sẽ lấy một nam nhân làm vợ. Vợ chồng đồng tâm, Lê Diệu Nam mang theo phu lang từ một thư sinh thi rớt đến quan to […]