Tác giả: Dạ Hoàn

Thịnh Thế Khói Lửa

Thịnh Thế Khói Lửa

Giới thiệu truyện: “Tiểu thư, ngươi là đang luyện tập tự sát sao?” “Không, ta đang thí nghiệm năng lực nhẫn nại của quái.” “Ngươi có đúng là thuật sĩ không vậy?” “Ngươi nhìn đi rồi sẽ rõ, những thứ mà thuật sĩ thông thường biết, ta đều biết. Thứ bọn họ không biết ta […]