Tác giả: Dạ Lai Chử Tửu Luận Anh Hào

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tóm Tắt nội dung truyện Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu của tác giả Anh Hào là câu chuyện về cuộc sống và số phận của nàng cũng như tình duyên mà nàng có được… Nhưng cuộc đời của nàng cũng chẳng dễ dàng gì khi mà gặp toàn chuyện ngược như thế, hắn là chủ […]