Tác giả: Dạ Lan

Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Giới thiệu Truyện Không phải cứ có cuộc sống giàu sang là sẽ hạnh phúc, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Truyện Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú của Dạ Lan đã cho ta hiểu rõ hơn về tình cảnh đó. Chỉ vì tương lại của gia tộc buộc cô phải lấy anh ta, một […]