Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện

Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Giới thiệu truyện: Cô nàng mắc chứng bệnh công chúa + Chàng sĩ quan như gỗ mục, có chết cũng không thể ‘khai thông’ = Sử sách được một phen ghi chép cuộc truy đuổi đầy máu và nước mắt. Một tình yêu, hai oan gia, bệnh công chúa gặp nam đầu gỗ. Kẻ đuổi, […]