Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Giới thiệu truyện: Một buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần […]