Tác giả: Đại Đao Diễm

An Cư Lạc Nghiệp

An Cư Lạc Nghiệp

Giới thiệu truyện: Truyện An Cư Lạc Nghiệp của tác giả Đại Đao Diễm là câu chuyện được chia làm hai phần, phần 1 là An Cư và phần 2 là Lạc Nghiệp. Tên truyện cũng như là ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc và cũng là mong ước của mỗi người. […]