Tác giả: Đại Hủy

Heo Cưng Say Giấc

Heo Cưng Say Giấc

Trích đoạn: Một ngày nọ, khi ba cô còn đang làm khách ở hội ủy, mẹ cô ở nhà bắt đầu chuyển dạ, vì vậy, đồng học Chu Bảo Bảo của chúng ta cứ như vậy ra đời… Lúc sinh Chu Bảo Bảo rất nặng, ít nhất trong số những đứa bé sinh cùng thời […]