Tác giả: Đái Văn Hi

Chất Tử Điện Hạ

Chất Tử Điện Hạ

Giới thiệu truyện: Phiên bản teen: Em 17 tuổi hồn nhiên như tên điên, trong một trận chết cháy khiến hồn em từ chối Phật tổ mà xuyên ko về cổ đại, nhập vô xác 1 thèng hoàng tử đang làm con tin chính trị. Thèng hoàng tử (bây h là em) sau khi tỉnh lại thì […]