Tác giả: Đan Đan

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tóm Tắt nội dung truyện Truyện Mảnh Vá Trái Tim, hôn nhân thật sự là một mở đầu cho tương lai hay chỉ là một nấm mồ tự chôn mình. Sự cố chấp trong hôn nhân đã đẩy họ trở thành những con người khác, trở nên thủ đoạn đối với gia đình làm ra […]