Tác giả: Đan Thanh Mộng

Mẹ, Chúng Con Muốn Cha

Mẹ, Chúng Con Muốn Cha

Giới Thiệu Truyện Vì mẹ phải thay thận, Đậu Mật Đường dùng tấm thân trong trắng của mình đổi lấy số tiền thay thận cho mẹ. Đêm giao dịch, cô được không chỉ năm mươi vạn đồng tiền viện phí. Người đàn ông kia còn cho cô quà: Một cái thai song sinh. Cô không […]