Tác giả: Đào Đào

Sắc Lang Thượng Sai Giường

Sắc Lang Thượng Sai Giường

Giới thiệu truyện: Một tổng giám đốc rất nổi tiếng trong giới thương trường làm ăn, nhưng mọi người người luôn thắc về chuyện tình cảm của anh, sự nghiệp vững vàng đàng lý ra là phải có tình yêu mới đúng.Nhưng có mấy ai biết giới tính của anh đã thay đổi kể từ […]