Tác giả: David Allen

Hoàn Thành Mọi Việc Không Hề Khó

Hoàn Thành Mọi Việc Không Hề Khó

Giới thiệu truyện: Hoàn Thành Mọi Việc Không Hề Khó – Nghệ Thuật Thực Thi Không Căng Thẳng Trong xã hội hiện đại, do sức ép của công việc quá tải và mức độ cạnh tranh cao trong công ty, tổ chức, nên công việc đang trở thành nguyên nhân chủ yếu gây ra stress. […]