Tác giả: Dạy Hư Nương Tử

Yêu Nghiệt, Buông Tha Ta

Yêu Nghiệt, Buông Tha Ta

Tóm Tắt nội dung truyện Dương Tiểu Cần xuyên qua thời không tìm được hạnh phúc thật sự của mình, khi để đến được hạnh phúc nàng cũng phải trãi qua những khó khăn khi đứng giữa sự lựa chọn của mình , cùng chúng tôi day dưa câu chuyện tình yêu này qua truyện […]