Tác giả: Diana Palmer

Cảnh Sát Đặc Nhiệm Texas

Cảnh Sát Đặc Nhiệm Texas

Nội Dung Truyện : Một vụ phá án của đội cảnh sát đặc nhiệm Texas lồng trong câu chuyện tình của trung úy Marc Brannon và Josette Langley, nữ điều tra viên, hai nhân vật chính của truyện. Nhiều năm trước, những éo le trong hai vụ án có liên  quan nhau đã khiến họ […]