Tác giả: Địch Khôi

Nịnh Thần

Nịnh Thần

Giới thiệu truyện: Hắn là công tử được sủng ái của tư đồ gia, Từng là thư đồng của thái tử. Trong một đêm trở thành người của hoàng đế. Có người nói y hổ trợ hoàng đế thống nhất đất nước. Nhiều người nói y lấy sắc để ra lệnh với hoàng đế… Mời […]