Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Sửu Hoàng

Sửu Hoàng

Giới thiệu truyện: Hắn đang đùa giỡn với sinh mệnh kẻ khác, đồng thời cũng đùa bỡn với chính sinh mệnh mình. Một người luôn bền lòng, tràn đầy trí tuệ như vậy, trên đời này còn có chuyện gì hắn không làm được ? Nhưng đôi lúc hắn cũng nóng nảy, thỉnh thoảng rơi […]