Tác giả: Địch Tình Lang

Bia Ôm

Bia Ôm

Tôi hay đi “bia ôm” . Mỗi tháng phải một vài lần. Cứ như nghiện thuốc lá. Từ hôm thứ Ba, hôm khủng bố World Trade Center, tôi chỉ ghé tối hôm qua. Quán vắng như chùa Bà Đanh. Thấy tôi vào, cô chiêu đãi viên đưa đẩy: “Lâu không thấy anh ghé thăm em? […]