Tác giả: Điển Y

Ác Mộng

Ác Mộng

Giới thiệu truyện: Sinh ra cơ thể đã bị kiếm khuyến không bình thường như mọi người khiến hắn vô cùng tự ti mặc dầu cha mẹ hắn đều yêu thương nhưng hắn vẫn cảm thấy cô đơn lạc lõng sợ mọi người biết ra bí mật của hắn. Nhưng rồi một ngày có một […]