Tác giả: Diệp Hề Lương

Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai

Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai

Giới thiệu truyện: Trải qua vô số lần xem mắt thất bại, Úc Cẩm bắt đầu hỏi Hứa Vi Mộ: “Anh xem chúng ta thân nhau như vậy, chi bằng bỏ mặc mọi thứ mà yêu nhau đi” Hứa Vi Mộ nhíu mày nói: “Kết hôn thì được, nhưng trước hết phải kí hợp đồng” […]