Tác giả: Diệp Mạch

Hạc Minh Giang Hồ

Hạc Minh Giang Hồ

Giới thiệu truyện: Tố y nhiễm lê hoa Trường kiếm vũ sương hoa. Dẫn ca khiếu phù vân Kinh hạc minh thiên hạ. —- “Kinh hạc xuất, thần quỷ khóc!” Nàng là truyền nhân duy nhất của “Kinh Hạc Kiếm” Võ Lâm tuyệt học. Nàng là thiếu nữ tuyệt sắc, lại cải trang thành niên […]