Tác giả: Diệp Phi Bạch

Túy Trường Sinh

Túy Trường Sinh

Giới thiệu truyện: Không cam tâm cái chết, được tử thần khoan hồng. Thứ muốn có nhất chính là một sinh mệnh thật dài. Vì chấp niệm này, ngay cả luân lý cũng không tiếc. Nên hắn đến một thế giới khác, quyết chí trở thành dị thế sứ giả, thoát khỏi tất cả những […]