Tác giả: Đình Đình

Hoa Bồ Công Anh, Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh, Sẽ Bay Về Đâu?

Trích đoạn: “Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?” Đó là câu hỏi của Răng sư tử đã gửi gắm đến nàng Bồ Công Anh trắng khi nàng bỏ lại mình mà bay theo làn gió kia. Nhưng có ai biết, hoa bồ công anh một đã khi rời khỏi Răng sư tử thì […]