Tác giả: Đinh Đương Niên Muội

Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng

Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng

Giới thiệu truyện: Ta vốn là một tổng tài rất có đạo đức nghề nghiệp, công việc ta yêu thích nhất chính là kiếm tiền. Ngoài ra ta cũng rất yêu thích xoa bóp, ăn bánh quy, ta còn yêu thích bao dưỡng một người mẫu vừa biết nấu ăn vừa biết xoa bóp. Nhưng […]