Tác giả: Đình Hòa

Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Giới thiệu truyện: Ta là Hoa Tranh. Đúng vậy, chính là Hoa Tranh trong Anh Hùng Xạ Điêu. Ai nói Hoa Tranh nhất định phải thích Quách Tĩnh ? Ai nói Quách Tĩnh là Kim Đao Phò Mã của Mông Cổ ?? Ai nói Bạch Điêu là của Quách Tĩnh ??? Kim Đao ta lấy, […]