Tác giả: Đình Nguyên

Gió

Gió

Gió về – kín cả cung chiều Bủa vây ngàn nỗi quạnh hiu cuối trời Người đi mộng cũng chơi vơi Chỉ còn nỗi nhớ cùng lời gió ru Hạ từ giã – sắp sang Thu Chỉ còn tôi đứng xa mù gọi em… Sông buồn từ thuở đặt tên Biết lòng sâu cạn mà […]