Tác giả: Do Đại Đích Yên

Đạo Mộ Chi Tế Phẩm

Đạo Mộ Chi Tế Phẩm

Giới thiệu truyện: Trường minh đăng* thắp cháyhàng ngàn năm, chiếu lên bức bích họa bảy màu hoa lệ trên tường, làm những vịtiên nhân cầm ca nhạc vũ mỹ lệ thướt tha trong biển mây thêm thánh linh phiêu dật, mang tới vẻ thần bí cùng kỳ ảo không thể nắm bắt, chào đón […]