Tác giả: Đô Đô Lang

Bà Xã Đừng Chạy

Bà Xã Đừng Chạy

Giới thiệu truyện: Đây là cường hôn, Tân Đồng vừa trải qua sinh nhật thứ mười lăm,  nhưng đã bị ép buộc phải sống chung, chuyện này là việc mà mỗi cô gái trưởng thành đều gặp phải, muốn ép buộc cô ở cùng người khác, cô khẳng định việc này không đáng lo, không cần […]