Tác giả: Đóa Đóa Vũ

Hồng Nhan Loạn

Hồng Nhan Loạn

Giới thiệu truyện: Đế Vương Yến”, truyền thuyết kể rằng nữ tử nào rút được quẻ này mệnh định trở thành vợ vua. Ngày xuân ấy, “Đế Vương Yến” lại cùng xuất trong tay hai người con tú mỹ tuyệt luân, như vầng dương rực rỡ, như khuôn nguyệt lấp lánh. Mặt trăng và mặt trời cùng xuất , tất biến loạn. “Họa […]