Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

Hòa Thân Tân Truyện

Hòa Thân Tân Truyện

Giới thiệu truyện: Quách Tam Đức là sinh viên đại học vừa mới tốt không may xuyên qua nhập vào Hòa Thân thời còn niên thiếu. Hắn không muốn hầu hạ Lão Càn Long lại bị Tiểu Gia Khánh xét nhà, khiến hắn phải tìm nhân sinh mới. “Tiểu Bao Công” Lưu Dung thất bại […]