Tác giả: Độc Cô Vinh

Nô Lệ Và Thú Dữ

Nô Lệ Và Thú Dữ

Giới thiệu truyện: Tiểu thụ vốn là một nô lệ thấp kém nhất trong phủ nhà công tước của anh công. Bỗng một ngày em được chủ phân công phải chăm sóc sủng vật của ảnh là con tuyết sư mà con này nổi tiếng là hung dữ nhưng lại rất hiền khi em chăm sóc không […]