Tác giả: Độc Vũ Tịch Nhan

Sơ Ảnh Tại Thiên Thương

Sơ Ảnh Tại Thiên Thương

Giới thiệu truyện: Truyện Sơ Ảnh Tại Thiên Thương của tác giả Độc Vũ Tịch Nhan là câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cặp đôi ít nói. Bạch Sơ Ảnh sống mười mấy năm trên núi, một ngày xuống núi rồi lại bị một người “đánh lén” cúc hoa gìn giữ bao nhiêu năm mất sạch mà […]