Tác giả: Động Sinh Điện Động Thế

Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ

Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ

Giới thiệu truyện: Trên một khung chat riêng dành cho các game thủ chơi trong bang nói chuyện riêng với nhau: Ngươi nói với người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng : ” Tớ vừa phát hiện ra một bí mật”. Người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng nói với ngươi : “Có […]