Tác giả: Dostoevsky

Đêm Trắng

Đêm Trắng

Tài năng của Đại văn hào Dostoevski không chỉ được thể hiện trong tiểu thuyết sử thi như Tội ác và Hình phạt, hay Anh em nhà Karamazov, tài năng của ông còn được thể hiện trong các hình thức truyện ngắn mà Đêm trắng là một tác phẩm tiêu biểu. “Đêm trắng là khoảng […]