Tác giả: Du Du Tiên

Tinh Linh Trên Vai Dã Thú

Tinh Linh Trên Vai Dã Thú

Giới thiệu truyện: Tiểu tinh linh đáng yêu Estes là người chuyển phát thư của thế giới tinh linh “Vương Quốc đồng thoại”. Trên đường đưa tin cậu không cẩn thận bị cuốn vào một khe hẹp không gian. Đi tới một tinh cầu từng bị tang thi tàn sát, phá hủy làm cho nhân […]