Tác giả: Dư San San

Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Giới thiệu truyện: Vợ có thuật của vợ là cuốn sách mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng nên có trong tay. Khi biết lãnh thổ bị kẻ địch nhòm ngó đồng thời có ý định xâm phạm, có người phụ nữ nào có thể bình tĩnh, lại còn nghĩ đến việc thoát thân? Tôi phải […]