Tác giả: Du Tạc Bao Tử

Dị Giới Thú Y

Dị Giới Thú Y

Giới Thiệu Truyện – Rồng hả? Tính là cái gì! Bỉ Mông cự thú? Nằm úp sấp sang một bên đi! Tất cả ma thú đều phải thành thật với ta !! chọc giận lão tử thì các ngươi tìm khổ rồi! Quốc vương? chưa từng nghe qua! Đế quốc cự phú? Tài bảo đệ […]