Tác giả: Dư Uyển Uyển

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Giới thiệu truyện: CXin thuyết minh một chút, bộ này có 2 phần, phần 1 cổ đại, phần 2 hiện đại. Về nội dung thì, không biết có bạn nào thích nhân vật Lăng Khiếu Dương trong lãnh quân dạ thiếp không? Mình thì rất thích việc anh ấy đã chờ đợi chị nữ chính […]