Tác giả: Đường Dao

Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em

Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em

Giới thiệu truyện: Thời gian xuyên qua cả một thế kỷ, Cuối cùng tin tức của em đưa tới trước mặt tôi. Thì ra… Em tên là Lục Tác Viễn 1. Một với một, kết thúc HE, phần lớn các chương đều nhẹ nhàng vui vẻ, theo con đường cưng chiều. 2. Câu chuyện này […]