Tác giả: Đường Hân

Áp Trại Tân Nương

Áp Trại Tân Nương

Giới thiệu truyện: Năm tám tuổi nàng gặp hắn…nàng là nhóc con  còn hắn là cướp “Mười năm sau ta sẽ quay lại. Lúc ấy nàng phải làm tân nương của ta” Thế là suốt mười năm hắn đều âm thầm bên cạnh …bảo vệ nàng………. Năm nàng vừa tròn mười tám, cha nàng đã phản […]